Jack & Jones Spider blå Denim blåa Skor Online


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Jana 8 8 22261 21 001 svart svarta Skor Online

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Jack & Jones Sputnik Bright vit vita Skor Online
Jana 8 8 23714 28 001 svart svarta Skor Online

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenJana 8 8 25265 21 805 Navy gröna Skor Online Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Jana 8 8 25446 21 001 svart svarta Skor Online
Jana 8 8 28201 26 Light grå bruna Skor Online

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Jack & Jones Vision Mixed Marshmallow blåa Skor Online

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Jana 22101 24 Ivory beige Skor Online

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Jana Jana svart svarta Skor OnlineJessica Simpson Waleo rosa Skor Onlinevhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Jana 22109 29 svart svarta Skor Online
Jim Rickey Clip svart gråa Skor Online

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Jim Rickey Zed vit gråa Skor Online

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Johnny Bulls Low Boot Zip Back brun Shiny guld blåa Skor Online
Jana 23703 22 938 guld Comb. beige Skor Online
Johnny Bulls Sprinter svart Shiny guld svart svarta Skor Online

På tisdagen godkände ministerrådetKamik Southpole4 svart gråa Skor OnlineKanna Elvira Ante Taupe beige Skor OnlineKavat 100242 89 Edsbro EP blå blåa Skor Online den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Kavat Ängskär Xc Leopard beige Skor Online
Kavat Bodås JR XC svart svarta Skor Online

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenKavat Duved Tx blå blåa Skor Online anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Jana 24323 24 Pepper bruna Skor Online